Anleggsgartnermester Bjørn Erik Bryhn utfører alle typer anleggsgartnertjenester, hovedsakelig i privathager.

Les om våre tjenester under:

Natursteinsarbeider

 • Skifer på gulv og vegg, ute og inne
 • Granittkantstein
 • Murer
 • Trapper
 • Brostein
 • Utepeiser
 • Sittebenker

Alle natursteinsprodukter kjøpes hos Sigvartsen Steinindustri as, se www.sigvartsen.no

Betongsteinsarbeider

 • Belegningsstein- gårdsplasser, uteplasser, stier osv.
 • Trapper
 • Murer
 • Mindre støpearbeider

Plen

 • Utlegging av jord
 • Såing
 • Levering og legging av ferdigplen
 • Stell av eksisterende plen

Planting

 • Utlegging av jord
 • Planting
 • Barkduk og barking
 • Stell av eksisterende plantefelt

Planlegging

På forespørsel planlegger og tegner vi komplette uteanlegg.